کلیدواژه‌ها = خانواده
بررسی هویت های تغییر یابنده خانواده های واقع در مراحل مختلف چرخه زندگی خانوادگی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3023-3042

10.30510/psi.2022.299740.2135

فاطمه fateme؛ امید علی احمدی؛ مجید majid؛ فریبا fariba؛ علی ali


بررسی جایگاه فقهی حقوقی ماهیت مهریه و انواع و احکام آن در فقه و مذاهب اربعه

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 247-264

10.30510/psi.2022.286005.1715

محمد اصغری حسامیه؛ نادر مختاری افراکتی؛ علی آل بویه


نقش الگوی آموزشی درمانی بر افکار و اخلاق زنان مطلقه با درمان اکت

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2056-2073

10.30510/psi.2022.317234.2718

مرجان مهرابی گوهری؛ سعید وزیری یزدی؛ محمد حسین فلاح یخدانی؛ زهرا چابکی نژاد


تحدید و توسعه احکام فقهی حقوقی عقد موقت به جهت ضرورت اجتماعی مبتنی بر قاعده مصلحت

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 653-674

10.30510/psi.2022.325026.2966

رحمت اله سعیدی گراغانی؛ محمدرضا کیخا؛ حیدر امیرپور


بررسی اثر سرمایه‌ی اجتماعی بر ساختار قدرت، انسجام و استحکام خانواده‌های ساکن شهر اراک

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2539-2564

10.30510/psi.2022.350649.3693

صفورا خسروی؛ امیدعلی احمدی؛ علی روشنایی؛ حسین جمالی


تحلیل نسلی تاثیر ایده‌آلیسم توسعه بر کارکردهای خانواده (مورد مطالعه: شهر تبریز)

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1381-1397

10.30510/psi.2021.313429.2579

جعفر احمدپور پرویزیان؛ ربابه پورجبلی (نویسنده مسئول)؛ لیلا عظیمی