کلیدواژه‌ها = سیاست جنایی
سیاست جنایی ایران در برابر جرایم علیه منابع ملی زیست محیطی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 3008-3030

10.30510/psi.2022.303594.2265

علی علی نژاد؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی؛ محمد نبی پور


تحلیل جامعه شناسی – تقنینی سیاست جنایی قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2968-2984

10.30510/psi.2022.309403.2438

فرامرز نظافت؛ محمدرضا شادمانفر؛ مجتبی فرهمند


نقد و بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در رویارویی با مجرمین حرفه‌ای

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4678-4698

10.30510/psi.2022.295649.2004

عباس قجاوند؛ قدرت الله خسروشاهی؛ شهید شاطری پور اصفهانی


جایگاه اندیشه دربستر سیاست‌جنایی سرکوب و نقش آن در سیاسی شدن حقوق کیفری

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1364-1382

10.30510/psi.2022.322134.2888

مهدی عسکری؛ سید مهدی منصوری؛ علی مزیدی شرف آبادی


جلوه و مدل شناسی سیاست جنایی در مقام پاسخ

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 2006-2025

10.30510/psi.2023.286255.4295

امین امیریان فارسانی


راهکارهای تقویت سیاست جنایی مشارکتی ایران در جرایم رایانه‌ای در پرتو رویۀ اتحادیۀ اروپا

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 475-509

10.30510/psi.2022.277722.1616

نوید دیلمی معزی؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی


سیاست جنایی ایران با رویکرد حبس زدایی در پرتو قانون کاهش حبس تعزیری

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1093-118

10.30510/psi.2023.310154.2460

مهدی امیدی ارجنکی؛ مسعود حیدری؛ محمود اشرافی


حق برامنیت وچالش های حقوق بشری آن در سیاست جنایی ایران و آمریکا

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 128-174

10.30510/psi.2022.243382.1218

مصطفی محمدپناهی؛ بابک پورقهرمانی؛ جمال بیکی


راهبردهای تقنینی ملی و فراملی در مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 278-310

10.30510/psi.2022.299725.2131

احسان زر رخ؛ قباد کاظمی؛ محمدجواد جعفری


سیاست جنایی قضایی ایران و اتحادیه اروپا در قبال اخلال در رقابت

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 504-527

10.30510/psi.2022.362584.3990

رعنا نادعلی جلوخانی؛ محسن شکرچی زاده؛ فرامرز عطریان


سیاست جنایی بین المللی در مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری: رویکردها و راهبردها

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2876-2894

10.30510/psi.2022.357766.3874

احسان زررخ؛ قباد کاظمی (نویسنده مسئول)؛ محمدجواد جعفری


چالش های مجازات های جایگزین حبس در سیاست جنایی ایران در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3511-3528

10.30510/psi.2022.375161.4157

رضا دلفانی؛ مسعود قاسمی (نویسنده مسئول)؛ یزدان نصرتی


سیاست جنایی حاکم بر قاعده تحذیر در ایران

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399

10.30510/psi.2021.263727.1410

حمیدرضا حاجی زاده؛ عباس زراعت؛ سید مهدی منصوری


بنیان های کنشگری سازمان تعزیرات حکومتی در تقابل با تخلفات اقتصادی

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 2706-2718

10.30510/psi.2022.347455.3585

احسان عبدلی نسب گروهی؛ امیر حسن نیاز پور؛ علیرضا سایبانی


جایگاه عدالت ترمیمی درجامعه شناسی جنایی جرائم امنیتی –سیاسی ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 849-860

10.30510/psi.2022.328108.3061

مصطفی عزیزی ارشد؛ اکبر وروایی (نویسنده مسئول)؛ محمدجواد جعفری؛ مسعود قاسمی


بررسی علل و عوامل ایجاد کننده یا ترغیب کننده عدم رعایت حجاب شرعی در بین زنان کشور

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 692-710

10.30510/psi.2021.318836.2779

حمیدرضا عباسپور مبارکه؛ قدرت الله خسروشاهی (نویسنده مسئول)؛ محمدحسین پوریانی