کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
مسئولیتهای فقهی و حقوقی انتقال بیماریهای مسری

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 163-170

10.30510/psi.2022.302699.2240

سید مجتبی سجادی؛ محمد حسن شیبانی فر؛ علیرضا پوربافرانی؛ قاسم جعفری؛ حیدر امیرپور


بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال مرگ ناشی از خودکشی در نیروهای نظامی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2407-2418

10.30510/psi.2022.299163.2113

مهدی غفوری زاد؛ محمد جعفری فشارکی؛ افسانه امیریان؛ مهرداد جمالی فر


نقش اضطرار بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2992-3003

10.30510/psi.2022.302249.2220

محسن رجب زاده؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده اصطهبانی


مسئولیت مدنی پزشکان از نظر فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3809-3823

10.30510/psi.2022.333253.3231

جواد معبودی؛ اکبر فلاح؛ علی فقیهی


مبانی مسئولیت مدنی شورای شهر و شیوه های جبران خسارت اشخاص

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1266-1282

10.30510/psi.2022.319641.2799

میثم یوسفی طهارم؛ علیرضا رجب‌زاده اصطهباناتی؛ علی زارع


مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت در ایران و انگلستان

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 425-443

10.30510/psi.2022.304403.2297

امیرحسین کیانفخر؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی


مسولیت مدنی تولید کنندگان و متصدیان انتقال محتوی در فضای مجازی

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1226-1243

10.30510/psi.2022.316585.2669

همایون علی حسینی؛ حمیدرضا علی کرمی؛ رسول احمدی فر


اسباب معافیت شهرداری از مسئولیت مدنی با نگاهی به رویه قضایی

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1365-1382

10.30510/psi.2022.315177.2649

مرصاد ابوذری؛ داریوش بابایی؛ علی مهبودی


جایگاه قانونی، سیاسی ریسک در مسئولیت های ناشی از جبران خسارت در بیمه

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 451-475

10.30510/psi.2022.260953.1379

محمد علی نیا؛ ابراهیم تقی زاده؛ محمد عزیزی


تبیین ارکان مسئولیت مدنی و شیوه های جبران خسارت ناشی از ارتباطات اینترنتی درحقوق ایران واتحادیه اروپا

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 630-647

10.30510/psi.2022.269424.1466

حمید محمدی کرد خیلی؛ مجید صفوی؛ محمد غلامعلی زاده؛ حمیدرضا اسمعیلی


مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ذیمدخل در طرح های جنگلداری با نگاهی بر توسعه پایدار

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 2814-2832

10.30510/psi.2022.347881.3599

زینب zinab؛ علی اکبر اسمعیلی؛ محمد غلامعلی زاده


مسئولیت مدنی استفاده کنندگان از اطلاعات نهانی در معاملات بورسی

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 237-253

10.30510/psi.2022.270338.1484

شروین زاهدمنش؛ علیرضا رجب زاده اصطهبانی؛ محمد صادقی


مسئولیت حقوقی دولت در قبال بیماری‌های مسری

دوره 3، شماره 3، آذر 1399

10.30510/psi.2022.335769.3304

سید مجتبی سجادی؛ محمد حسن شیبانی فر؛ علیرضا پوربافرانی؛ قاسم جعفری؛ حیدر امیرپور