کلیدواژه‌ها = حقوق شهروندی
بررسی تعهدات دادستان در حفظ حقوق بشری و شهروندی در نظام بین المللی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1011-1026

10.30510/psi.2022.337335.3337

بهمن ابراهیمی؛ غلامحسین مسعود؛ فرامرز عطریان


بررسی تطبیقی وضعیت و پیامدهای مثبت و منفی تابعیت مضاعف در حقوق ایران، روسیه و کامن لا

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 379-404

10.30510/psi.2022.304295.2298

مونا انوری؛ سید مرتضی قاسم زاده زاویه؛ علیرضا ظاهری


چالش ها و راهکارهای اداره شایسته در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران‌ با تاکید بر حقوق شهروندی

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 444-457

10.30510/psi.2022.298297.2086

ایوب زارع نژاد؛ مریم سرمست؛ پونه طبیب زاده؛ ابوالفضل جعفرقلی خانی


بازتاب حقوق شهروندی در سفرنامه‌های عهد قاجار

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 1607-1619

10.30510/psi.2023.297263.2049

مریم جعفری؛ آرش مشفقی؛ عزیز حجاجی کهجوق


بررسی جایگاه موانع فرهنگی در عدم تحقق حقوق شهروندی در ایران

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 1121-1136

10.30510/psi.2023.313075.2574

رحمان قربانی درزی محله؛ حسن زارعی محمودآبادی؛ علی محمد فلاح زاده


نقش تنظیم گری نظام حقوقی-بانکی ایران در تامین حقوق شهروندی

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1521-1535

10.30510/psi.2022.276023.1591

سید فتاح ابراهیمی؛ ایرج حسینی صدرآبادی؛ عبدالرضا برزگر


شناخت موانع موجود بر سر راه گسترش و بسط جامعه مدنی با تمرکز بر ایران

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1-26

10.30510/psi.2022.279847.1639

فیصل حمیدی؛ علی اکبر امینی؛ یاسر کهرازه


بازخوانی تطبیقی حقوق شهروندی در نهج البلاغه و جمهوری اسلامی

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1984-2005

10.30510/psi.2022.280433.1649

سمانه بنی صفار؛ احسان رازانی؛ ابوالقاسم پیاده کوهسار


جلوه‌های حقوق شهروندی در حقوق شهری ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 2814-2828

10.30510/psi.2022.250828.1297

محمد تبریزی شهروی؛ محمد حسین جعفری؛ ایرج حسینی صدر آبادی


واکاوی لزوم اعمال جهاد تبیین در حیطه حقوق شهروندی مخالفان

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1654-1670

10.30510/psi.2023.286488.1726

فاطمه انتشاری؛ احمد رضا توکلی؛ احسان علی اکبری


راهبرد و مولفه های حاکم بر حقوق اجتماعی در نظام لیبرالیسم

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1447-1477

10.30510/psi.2024.241549.1208

علیرضا عسکری؛ منصور فرخی؛ یاسر روستایی حسین آبادی


بررسی واکاوی حقوق شهروندی در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399

10.30510/psi.2022.333908.3253

نورالله صادق خانی؛ محمدجواد جعفری (نویسنده مسئول)؛ ایرج رنجبر


جایگاه عدالت ترمیمی درجامعه شناسی جنایی جرائم امنیتی –سیاسی ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 849-860

10.30510/psi.2022.328108.3061

مصطفی عزیزی ارشد؛ اکبر وروایی (نویسنده مسئول)؛ محمدجواد جعفری؛ مسعود قاسمی


جرم مشهود و تکالیف ضابطان دادگستری در ارتباط با حقوق شهروندی متهم

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399

10.30510/psi.2022.329502.3108

محمود قیوم زاده؛ حسین حبیبی تبار؛ مرصاد رجبی


بررسی چالش های درون گفتمانی نهادینه شدن حقوق‌شهروندی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 273-298

10.30510/psi.2021.245097.1237

اسکندر جعفری نوروزانی؛ محمد اقارب پرست؛ حمیدرضا جمالی