کلیدواژه‌ها = انتخابات
بررسی ارتباط بین تعهد اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر بندرعباس

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3703-3713

10.30510/psi.2022.299093.2103

سید باقر حسینی نژاد ماه خاتونی؛ محمد حسن الهی منش؛ رضا پریزاد


شفافیت ناظر بر مجریان انتخابات و فرایندهای اجرایی آن در نظام حقوقی ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4216-4237

10.30510/psi.2022.349404.3658

محمد اسماعیل اسدی؛ حسن خسروی؛ احمد رضا بهنیافر؛ علی پور قصاب امیری


رفتار شناسی رای دهندگان، مطالعه عوامل موثر بر استدلال سیاسی افراد از منظر علوم شناختی در ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5374-5390

10.30510/psi.2022.309198.2424

سید حمید حسینی؛ وحید رضا میرابی؛ اسماعیل حسن پور؛ محمد حسین رنجبر


تأمین خصوصی هزینه‌های تبلیغات داوطلبان انتخابات سیاسی.

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1453-1466

10.30510/psi.2022.321333.2849

فیروز اصلانی؛ نادر میرزاده کوهشاهی؛ مهدی عزیزی‌فرد


بررسی جامعه شناختی انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان های بویراحمد ودنا در سال(1398)

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2923-2948

10.30510/psi.2022.273709.1545

ابراهیم دباغ امینی؛ مهرداد نوابخش؛ علیرضا محسنی تبریزی


طراحی مدل برنامه ریزی بازاریابی سیاسی

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 878-895

10.30510/psi.2022.313755.2595

محمدحسن صفرزاده پراپری؛ حسین قره بیگلو؛ حکیمه نیکی اسفهلان؛ سلیمان ایرانزاده؛ حسین عماری


چالش‌ها و موانع فراروی لایحه جامع انتخابات

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 2006-2023

10.30510/psi.2023.357632.3871

انسیه حسینی؛ هانه فرکیش؛ ارکان شریفی


آینده پژوهی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت انتخاباتی جوانان در انتخابات ریاست جمهوری

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 796-839

10.30510/psi.2021.279908.1640

محسن امیری؛ سیمین حاجی پور ساردویی؛ مجتبی مقصودی؛ رضا کاویانی


مبانی توجیهی اصل شفاقیت در انتخابات

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1581-1605

10.30510/psi.2021.309873.2446

محمد اسماعیل اسدی؛ حسن خسروی؛ احمد رضا بهنیافر؛ علی پور قصاب امیری


رابطه فضای اجتماعی و عملکرد پارلمان در ایران (1359-1395)

دوره 2، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 143-185

10.30510/psi.2019.109708

احمد گل محمدی؛ سمیه زمانی؛ ابوالفضل دلاوری