کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
جایگاه حکومت اسلامی در فقه

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1579-1585

10.30510/psi.2022.306773.2373

رسول علیخانی؛ اکبر فلاح؛ محمد علی خیراللهی


بررسی تحلیلی سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی باهدف ارائه الگوی مناسب

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 298-318

10.30510/psi.2022.312756.2566

احد حضور؛ حسن عیوض زاده؛ مالک ذوالقدر؛ سید فرشید جعفری پابندی


تحلیلی متضاد بر ناسیونالیسم قومی و ناسیونالیسم قراردادی هویت سیاسی ایرانیان

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2009-2028

10.30510/psi.2022.329157.3097

شعبان محرم نژاد؛ اصغر پرتوی؛ عباس مرادی؛ ابوالفضل لطفی زاده


چالش‌های عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2534-2550

10.30510/psi.2022.336278.3310

سعید بیاری؛ علی محمد حقیقی (نویسنده مسئول)؛ غفار زارعی


نگرش سنجی روحانیت نسبت به تحزب در جمهوری اسلامی ایران (1357-1397)

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3928-3943

10.30510/psi.2022.320039.2812

مهدی پورعاشور؛ محمد جواد حق شناس؛ مصطفی ملکی


حمایت حقوقی و قانونی و حفاظت فیزیکی از میراث فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5900-5916

10.30510/psi.2022.341263.3439

سیدعلیرضا میرجعفری؛ مریم مرادی؛ عاطفه امینی نیا


استراتژی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا (2011-2020)

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 1359-1373

10.30510/psi.2022.334776.3287

صفرعلی رضایی؛ بشیر اسماعیلی گنهرانی؛ اسماعیل شفیعی سروستانی


بررسی پیامدهای حقوقی برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 36-53

10.30510/psi.2022.289681.1793

مهدی خزائی؛ موسی موسوی زنوز؛ حسن سلیمانی


تأثیر حضور ایالات‌متحده در غرب آسیا بر سیاست‌ها و راهبردهای منطقه‌ای ایران

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1245-1273

10.30510/psi.2022.334272.3269

بهرام مرادی؛ محمدعلی عبداله زاده؛ مهدی ذاکریان


چارچوبی برای مستندسازی، انتقال و تحلیل تجربیات استانداران جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 2689-2708

10.30510/psi.2022.270364.1487

غلامرضا خواجه سروی؛ محمد محمودی کیا؛ عباس فرهادی؛ سید حسین صادقی


دولت و نهادینگی مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 1937-1966

10.30510/psi.2022.311738.2525

فرخ رعیت بین؛ غلامرضا خواجه سروی


بررسی کنش های کارگری درسپهرسیاسی جمهوری اسلامی ایران(ابعاد و رویکردها)

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 38-59

10.30510/psi.2022.280457.1652

حسین چراغی؛ علی اشرف نظری؛ مجتبی مقصودی